DePaletra

Casa Di Colore

Een warme thuis en een artistieke werkplaats
Meer weten

Het begin

Over Casa di Colore

CasaDiColore timmert aan een mooie toekomst voor een groep jongeren met een meervoudige beperking maar met nog veel meer mogelijkheden.
Fleur, Francis, Estibaliz,  Laïs, Anouk, Thibeau en Janosch zijn alvast van de partij en de groep groeit nog verder aan.

De ouders van deze jongeren delen dezelfde zorgen.
Hoe ziet de toekomst eruit voor ons kind?
Waar kan ons kind terecht wanneer het volwassen wordt?
Wat wanneer wij niet langer zelf voor de zorg kunnen instaan?

Meer weten
Yves Desmet

"Een samenleving laat haar mate van beschaving uiteindelijk afmeten aan de manier waarop ze met de zwaksten omgaat."

8 gasten in tHuis; 15 gasten in De Werkplaats

Focus op de mogelijkheden, niet op de beperking

CasaDiColore biedt zijn huisgenoten een ‘eigen’ plek aan en stimuleert hen om ontmoetingen aan te gaan en zich hierin te ontwikkelen. We trachten bij te dragen in de ontwikkeling van een sociaal netwerk tussen onze huisgenoten en personen zonder beperking. De betrokkenheid van de naaste familie wordt hoog in het vaandel gedragen. Ook voor hen wil CasaDiColore een ondersteunende rol spelen.
In CasaDiColore wordt elke bewoner als een individuele persoon beschouwd, die niet alleen aangepaste ondersteuning krijgt, maar ook begeleid en geholpen wordt bij het realiseren van zijn of haar levensverhaal. Uitgangspunt is niet de beperking maar de mogelijkheden.

Meer over onze gasten/artiesten
Recente posts

Laatste nieuws & events

Elentriek voor 't leven

Een live nederlandstalige top 30 ten voordele van de G-muziek, Akabe Albatros en CasaDiColore

Bied op jouw favoriete nederlandstalige nummers via www.elentriek.com

De 30 best gesponsorde liedjes worden live gespeeld door Elentriek!

Meer nieuws