DePaletra

Over ons

De feiten

Laat ons niet om de hete brij heen draaien. Ondanks het feit dat er in Vlaanderen prima voorzieningen voor mensen met een beperking bestaan, is er een chronische nood aan aangepaste zorg voor mensen met een meervoudige beperking.

Er zijn ellenlange wachtlijsten, de zorgbudgetten worden wel toegekend maar vaak niet uitbetaald en de zorg thuis -alleen organiseren- wordt quasi onmogelijk.

Zelf

De onzekere toekomst voor onze kinderen en het ontbreken van een positief perspectief vanuit de overheid maakt ons soms wat moedeloos maar meer nog strijdbaar.
Daarom kiezen we ervoor om het heft in eigen handen te nemen en een project uit de grond te stampen dat getrokken en gestuurd wordt vanuit de ouders in de regio Heist-op-den-Berg-Berlaar.

Twee in één

tHuis

Een rolstoelvriendelijke thuis voor 8 (jong)volwassenen met een meervoudige beperking. Individuele kamers met aangepast sanitair in elke kamer, gezamenlijke keuken en eethoek, woonkamer, verzorgingsruimte, bezoekersruimte, snoezelruimte,… 24/24 opvang.
CasaDiColore wil voor de huisgenoten een echte thuis zijn met enerzijds oog voor geborgenheid, veiligheid en privacy en anderzijds een open venster naar de ruime omgeving.

De Werkplaats

Een artistieke werkplaats/dagopvang biedt plaats aan 15 (jong)volwassenen

Leefgroepruimtes, atelierruimtes en therapielokalen. Een polyvalente ruimte met een ontmoetings/tentoonstellingsruimte krijgt een prominente plaats in het geheel.

In Casa Di Colore wordt elke bewoner als een individuele persoon beschouwd, die niet alleen aangepaste ondersteuning krijgt, maar ook begeleid en geholpen wordt bij het realiseren van zijn of haar levensverhaal.

We vertrekken niet vanuit de beperking van onze gasten maar vanuit hun mogelijkheden.
 
In samenwerking met kunstenaars gaan we voor elk van onze artiesten een traject uitstippelen dat actieve deelname voorop stelt. Kunst in al zijn vormen en disciplines vormt hiervoor ons uitgangspunt.

 

Vier sleutelwoorden

Inclusief

CDC staat voor inclusie:  onze huisgenoten verblijven niet op een eiland maar staan midden in de maatschappij. We stappen zelf naar buiten. Onze ateliers en werking stellen we open voor de buitenwereld en we stimuleren sociale interactie tussen onze huisgenoten en de mobielere buitenwereld. Open en laagdrempelig. We zetten in op daadwerkelijke communicatie tussen onze huisgenoten en de omgeving. CDC daagt uit en prikkelt om uit de comfortzone te stappen.

Sociaal Artistieke Methodiek

SAM

Het hart van de CDC werking. Architectuur van de gebouwen, kunst aan de muren, beelden in de tuin, een beeldend atelier, een polyvalente ruimte voor theater, dans en beweging. CDC is volledig doordrongen van kunst in al zijn disciplines. We zetten in op kunstbeleving en creatie als opstap voor een zinvolle dagbesteding.

Solidair

De zorgsector dreigt te evolueren naar een sector waarin winst het hoogste goed is. Door de zorgbudgetten solidair in te zetten zorgt CacaDiColore er voor dat de werking voor iedereen betaalbaar is.

Duurzaam

We gaan onze ecologische voetafdruk beperken: een energieneutrale infrastructuur bouwen, lokale en biologische producten gebruiken, korte keten aankopen, samenwerken met maatwerkbedrijven, de auto zoveel mogelijk aan de kant, ...

 

Waar staan we?

Op weg/infrastructuur

De Werkplaats en tHuis zijn samen goed voor een slordige 1600m2 gebouw. De zoektocht naar een geschikte locatie is volop aan de gang. In een ideaal scenario verwerven we de bouwgrond via een erfpacht zodat we de aankoop van de grond alvast uitsparen. Gesprekken met de gemeente, OCMW, huisvestingsmaatschappij en privé partners zijn opgestart. We hebben al enkele concrete pistes lopen. We hopen dit zo snel mogelijk rond te krijgen zodat we onze plannen verder kunnen uittekenen.

Architectuur: plannen van vergelijkbare initiatieven worden bestudeerd en besproken met een tekenbureau.

Professor Dr. Ann Heylighen (KU Leuven), gespecialiseerd in architectuur voor specifieke doelgroepen zou CasaDiColore willen integreren in een projectvoorstel van een onderzoeksgroep/doctoraatsthesis.

 

Op weg/werking

Uitbreiding van de oudergroep: om wat sterker in onze schoenen te staan zoeken we nog enkele lotgenoten die samen met ons hun schouders willen zetten onder CasaDiColore.

Voor de concrete invulling van de artistieke ateliers voeren we volop onderzoek naar projecten die uitgaan van een louterende werking van actieve en passieve kunstbeleving.

Potentiële samenwerkingen met lokale en minder lokale kunstenaars en kunstenaarsorganisaties worden onderzocht.